ติ๊กมีความเชื่อว่า โยคะมีอะไรมากกว่าการออกกำลังกาย โยคะสอนให้รู้จักตัวเอง และยอมรับในความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น
TIK
Yoga Teacher