น้ำตกสวยได้ด้วยวิธีการถ่ายเทน้ำสู่ชั่นอื่นๆทันที นิวจะแบ่งปันออกไปให้มากที่สุด เพราะโยคะคือสิ่งที่นิวรักและจะทำต่อไปตลอดชีวิต
NEW
Yoga Teacher