"ความพยายามและหมั่นฝึกฝนคือหัวใจของความสำเร็จ"
MAI
Yoga Teacher