เวลากายเคลื่อนไหวในอาสนะ ให้ใจดูรู้ตาม แล้วจะรู้ว่าโยคะไม่ได้มีดีแค่ผลทางกาย แต่ได้ใจที่สดใสกลับมาด้วย
PUI
Yoga Teacher