การสอนโยคะคือการได้ฝึกโยคะไปด้วย เป็นการแบ่งปันอะไรดีๆให้แก่กัน เราไม่ได้เป็นครูอย่างเดียว เรายังเป็นนักเรียนด้วย นักเรียนก็สอนเรา โยคะจึงสอนเราทั้งคู่ สอนให้เราแบ่งปันซึ่งกันและกัน
MUJI
Yoga Teacher