“แก่นแท้ของโยคะ ปรับสมดุลของชีวิตได้”
KWANJAI
Yoga Teacher