MENU

Barre

การออกกำลังกายที่ผสมผสานระหว่าง ศาสตร์ของ Pilates, Body Weight Training และ Ballet Barre โดยการฝึกจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลง ประกอบกับการใช้อุปกรณ์ ทั้งบาร์ และลูกบอลเล็ก เพื่อช่วยให้ผู้ฝึกได้ใช้กล้ามเนื้ออย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในการฝึก การฝึก Barre ช่วยสร้างความกระชับ และแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ ตั้งแต่กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (หน้าท้อง และหลัง) และกล้ามเนื้อขา ผู้ฝึกจะรู้สึกสนุก และรู้สึกถึงความเปลี่ยนเปลี่ยนของรูปร่างในการฝึกต่อเนื่องเพียง 10 ครั้ง

Barre Fun Flow

คลาส Barre สำหรับผู้เิริ่มต้น ที่เน้นการเคลื่อนไหวต่อเนื่องตลอดทั้งคลาส

ฺBarre Breathe & Squeeze

คลาส Barre ท่าพื้นฐานที่เน้นใช้ลูกบอลเล็กประกอบในการทำท่าฝึกตลอดทั้งคลาส

Spicy 3 in 1

คลาสพิเศษ ฉลองครบรอบ 3 ปี โยคะ แอนด์ มี สาขา อารีย์ คลาสนี้รวมBarre, Rhythm & Burn และโยคะอยู่ในคลาสเดียว ผู้ฝึกจะได้ทั้งกระชับ เบิร์น และยิดเหยียดกล้ามเนื้อในเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง

Copyright @2015 Yoga & Me.all right reserved.