MENU

V2MAX - LEVEL 1

คลาสที่เหมาะสำหรับผู้ฝึก ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมีประสบการณ์การฝึกมาแล้ว ในคลาสผู้สอนจะสอนตั้งแต่การใช้อุปกรณ์แต่ละชิ้น หลักพ้นฐานการฝึก และท่าฝึกที่ผู้เรียนจะได้ใช้ร่างกายทุกส่วน ตั้งแต่แขน หน้าท้อง หลัง สะโพก และขา โดยฝึกตั้งแต่ท่าพื้นฐานไปจนถึงท่าที่ท้าทายความแข็งแรงของร่างกาย

V2MAX - LEVEL 2

เหมาะสำหรับผู้ฝึกที่เข้าคลาสV2Max-Level 1 มาอย่างน้อย 5 ครั้ง โดยคลาสนี้ยังคงคอนเซ็ปต์ที่ได้ใช้ร่างกายทุกส่วน ในการออกกำลัง แต่ท่าฝึกจะท้าทายมากขึ้น มีการเคลื่อนไหวท่าฝึกอย่างต่อเนื่อง (Flow) และใช้การกล้ามเนื้อหลายๆส่วน (Co-ordination) ในการฝีกไปพร้อมกัน

V2MAX - BURN FAT

คลาสพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นการฝึกโดยใช้อุปกรณ์ Jump Board ที่ผู้เรียนจะได้ออกกำลังกล้ามเนื้อทุกส่วน รวมไปถึงการคาร์ดิโอ ท่าฝึกที่ท้าทาย สนุกไปกับการกระโดดในแนวราบ ช่วยให้หน้าท้องกระชับ หุ่นเฟิร์มสวยพร้อมใส่บิกินี่ในซัมเมอร์นี้แน่นอน

Copyright @2015 Yoga & Me.all right reserved.